ဆယ္လီသတင္း

ေမ ၁၀ ရက္တြင္ Grade 10 အြန္လိုင္း သင္႐ိုးသစ္ ပို႔ခ်ရန္စာထုတ္၊ ထိေရာက္ေသာသင္ၾကားမႈျဖစ္ရန္ MTFတိုက္တြန္း

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္ သင္႐ိုးသစ္အတန္းမ်ားျဖစ္ေသာ Grade 4, Grade 7ကို ေမလဆန္းႏွင့္ Grade 10 အတန္းကို ေမလ ၁၅ရက္တြင္ Online Training သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာထုတ္ထားသည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးအခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။

Grade 4, Grade 7ကို ေမလဆန္းႏွင့္ Grade 10 အတန္းကို ေမလ ၁၅ရက္တြင္ Online Training ပို႔ခ်မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ဆရာ၊ဆရာမအားလုံး ဆရာကိုင္လမ္းၫႊန္စာအုပ္ႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူ ႏိုင္ရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဧၿပီ ၂၉ရက္တြင္ စာထုတ္ထားသည္။ သစ္႐ိုးသစ္အတန္း ၃ တန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆရာကိုင္စာအုပ္မ်ားကို အခ်ိန္မီအခမဲ့ ျဖန႔္ေဝေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးမႉး႐ုံးမ်ားက ျဖန႔္ေဝေသာ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Online Training သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးထိေရာက္ေသာ သင္ၾကားမႈျဖစ္ေစခ်င္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေအးမင္းထိုက္က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ဦးေအးမင္းထိုက္သည္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားေရးဆြဲစဥ္က ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ COVID 19 ေရာဂါေၾကာင့္ အဆိုပါသင္တန္းကို အြန္လိုင္းမွပို႔ခ်ရန္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ျပင္ဆင္ခ်ိန္နည္းပါးသျဖင့္ အလုပ္ျဖစ္႐ုံ သင္ၾကားမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“သူရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြက မ်ားတယ္။ လူတိုင္းဝင္ သင္လို႔မရဘူး။ တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီကို Register လုပ္ၿပီး၊Member အျဖစ္လက္ခံ၊ၿပီးေတာ့ ဘယ္ေလာက္နားလည္သလဲဆိုတာမ်ိဳးကို ျပန္ဆန္းစစ္ဖို႔ Assignment ေတြလုပ္ခိုင္းရမယ္။ Facebook ကေနၿပီး အမ်ားသုံးသလို ဗီဒီယိုဖိုင္တင္တာေလာက္နဲ႔ေတာ့ မရဘူး’’ဟု ဦးမင္းထိုက္ကေျပာသည္။

အေဝးသင္ဥပေဒ အြန္လိုင္းသင္တန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးအြန္လိုင္းသင္တန္းျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေနသျဖင့္ အဆိုပါ စနစ္ကို အသုံးျပဳသင့္ေၾကာင္း ဦးေအးမင္းထိုက္က ႀကံျပဳသည္။

“သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ခ်ိန္းတယ္။ သင္နည္းေတြခ်ိန္းတယ္။ ဗဟိုျပဳတဲ့စနစ္ေတြ ခ်ိန္းသြားတယ္။သိန္းခ်ီရွိတဲ့ ဒီဆရာ၊ဆရာမေတြကို အြန္လိုင္းကေန ကိုင္တြယ္ သင္ေပးမယ့္သူေတြရဲ႕အခန္းက႑ကလည္း အေရးပါတယ္။ Covid ေၾကာင့္ ထလုပ္လိုက္ရလို႔ အြန္လိုင္းသင္တန္းျဖစ္သြားတာ။ တကယ္ေတာ့ ထိေရာက္မႈရွိပါမလားဆိုတာ စိုးရိမ္တယ္’’ဟုဦးေအးမင္းထိုက္ကေျပာသည္။

အြန္လိုင္းသင္တန္းသင္ၾကားမည္ဟုသတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနက စာအုပ္မ်ားအလ်င္မီျဖန႔္ေဝႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္တရားမဝင္ ဆရာကိုင္သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း စာအုပ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေၾကာင္း ဦးေအးမင္းထိုက္က ေျပာသည္။

သက္ဇင္စိုး

ျမန္မာတိုင္းမ္