ဆယ္လီသတင္း

ထီေပါက္မည္ဟု ႀကိဳသိႏိုင္ေသာ အိပ္မက္ (၁၀)မ်ိဳး

ထီအိိပ္မက္ ၁၀ ပါး။ ထီဆုႀကီးေပါက္သူမ်ား ကို ေလ့လာခြင့္ အင္တာဗ်ဴးခြင့္ ရခဲ့ဖူးသည္။ထီႏွင့္ပတ္သက္၍ လူပညာရွိ ရဟန္းပညာရွိမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာေဆြးေႏြးဖူးသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္ခ်လွ်င္ အတိတ္ကံႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ဤ ထီသည္ အမ်ားထင္သလို႐ိုး႐ိုး ဒါနကုသိုလ္ေၾကာင့္ (၃၀%)ဆိုတာထက္ ပင့္သကူအလႉဒါန(၇၀%)ေၾကာင့္ဟု ယူဆလွ်င္ ပို မွန္ေပမည္။

အလႉအတန္းကုသိုလ္ ဒါန အလႉတြင္ ” ပံ့သကူအလႉ” ႏွင့္သာ ပိုမို သက္ဆိုင္ပါသည္။ ထီ ႏွင့္ ေဗဒင္ ဆက္စပ္မႈတြင္ ထီမေပၚေသးေသာ ကာလက ေဗဒင္ရႈေထာင့္ မည္သို႔ရွိေပမည္နည္း ဟု ေမးေသာ္ အေျဖက ေငြအစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ဝင္ကိန္းကို ျပဆိုျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ယေန႔ေခတ္တြင္ ထိုအေျဖအတြက္ ထီ သည္ အက်ဳံးဝင္မည္ေပါ့။

ပံ့သကူအလႉကား ရည္စူး ရည္ၫႊန္းပုဂၢိဳလ္္ မပါ။ ဘယ္သူ႔အတြက္ ဟူေသာ နာမည္တပ္ျခင္းမရွိ။ ထိိုက္သူရေစေသာ္ဝ္ ဟု စိတ္သက္သက္ျဖင့္ အမ်ားအလြယ္တကူမေတြ႕ ခက္ခဲစြာလည္း ရွာရန္မလိုေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေငြေၾကး ၊ပိုက္ဆံ၊ အဝတ္ထည္၊ သကၤန္းပရိကၡရာ စေသာ မိမိတတ္ႏိုင္ရာတို႔ကို ထိုက္သူရေစ ဟု ခ်ထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ထီီသည္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ေငြအစုလိိုက္အၿပဳံလိုက္ဝင္ေပရာ ပံ့သကူအလႉႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနေပသည္။ အတိတ္ဘဝက ပံ့သကူအလႉျဖစ္ေစ၊ဒီဘဝပံံ့သကူအလႉျဖစ္ေစ….အနည္းအမ်ားေပၚမူတည္၍ ယေန႔အခါ ထီ ေပါက္ျခင္း ျဖစ္သည္မ်ား၏။

ဤေနရာတြင္္ ထီဆုႀကီးေပါက္သူတို႔မွာ မေပါက္ခင္ အတိတ္နိိမိတ္မ်ား ျပ တတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားစုကား သတိမထားမိ။ မျမင္တတ္ၾက။ သိသာထင္ရွားမႈကား အိိပ္မက္ထူး မက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အိိပ္မက္ကိုေတာ့ အမ်ားစုက သတိထားမိၾကသည္။

ထီဆုႀကီးမေပါက္ခင္ ျမင္မက္ေသာ ထီအိိပ္မက္ႀကီး ၁၀ ပါးကား

(၁) တကိုယ္လုံး မစင္ေတြေပက်ံျခင္း ( သို႔မဟုတ္္) မစင္တြင္းထဲ ျပဳတ္က်ျခင္း။

(၂) ေက်းငွက္တိရစာၦန္အားလုံး ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴေနျခင္း။ ထိိုအထဲမွ ငွက္ျဖဴတစ္ေကာင္သည္ မိမိ၏ ေခါင္း၊ ေျခ ၊လက္၊ ပခုံးစသည္တစ္ခုခုတြင္ လာနားျခင္း။

(၃) မိမိခႏၶာကိုယ္မွ ေလာက္ေကာင္မ်ားထြက္လာျခင္း၊ ထိိုေလာက္ေကာင္ မ်ားကို စားေနမိျခင္း။

(၄) ေသၿပီးသူတို႔ ရွင္သန္ထလာျခင္း၊မိမိအား စားဖြယ္တစ္ခုခုု လာေပးျခင္း။

(၅) ေကာင္းကင္က နတ္သားတို႔က စည္ ၊ဗုံ စသည့္တူရိယာတို႔တီးခတ္္ သည္ကို ျမင္ျခင္း ၾကားျခင္း။

(၆) ေကာင္းကင္ပ်ံစ်ာန္ရ ရဟန္းကိုဖူးေတြ႕ရျခင္း ၊ ထိိုရဟန္းမွ မိမိအား ဗ်ာဒိတ္စကား ႁမြက္ၾကားျခင္း။

(၇) မိမိေရာက္ရာအရပ္မွ ပန္း သစ္သီး အပြင့္ စသည္တို႔မွာမိမိိမ်က္စိေရွ႕ တြင္ပင္ ဖူးပြင့္လာျခင္း။

(၈) ရတနာဆင္ျဖဴေတာ္ကို ျမင္မက္ျခင္း ( သို႔မဟုတ္) စီးခြင့္ရျခင္း။

(၉) အလြန္ထိန္လင္းေသာ ရတနာ (သို႔မဟုတ္) ျပဒါးရွင္လုံးကဲ့သို႔သိိဒၶိရွိ ပစၥည္းတစ္ခုခု လက္ထဲေရာက္လာျခင္း။

(၁၀) ႀကီးမားေသာနဂါး ပါးစပ္ထဲ ဝင္သြားရသည္ဟုု မက္ျခင္း။

ဤသည္တို႔မွာ သူေဌးေလာင္းတို႔ ႀကိဳတင္မက္ေလ့ရွိေသာ ထီီအိပ္မက္ (၁၀) ပါးပင္ ျဖစ္ေပသည္။(၁၀) ခ်က္စလုံး အိပ္မက္ မက္ရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။

အဘဆရာႀကီးမင္းသိခၤေျပာျပတဲ့ပထမေက်ာ္ဆရာႀကီးဦးစိန္ခန႔္ရဲ႕ ထီအိပ္မက္(၁၀)ပါး

(၁) အိပ္မက္ျမင္မက္ရာတြင္ ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္ေစ၊ လူသူေတာ္ႀကီးျဖစ္ေစ၊ ရေသ့ရဟန္း တစ္ဦးဦးျဖစ္ေစ ႂကြေရာက္ၿပီးလွ်င္ တရားကိုသာ အားထုတ္ပါဟု မိန႔္ဆိုခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ကိစၥကို ေဆာင္႐ြက္၍ မည္သို႔ျပဳလုပ္ပါဟု မွာၾကားခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ အိပ္မက္တြင္ ျမင္မက္ရပါက နတ္ႀကီးဝိဇၨာႀကီးမ်ားႏွွင့္ေတြ႕ရေသာ အိပ္မက္ျဖစ္သည္။ ထီေပါက္မည့္ အိပ္မက္ျဖစ္သည္။

(၂) ႐ြံဖြယ္အတိျဖစ္ေသာ မစင္မ်ားကို ပိုးေလာက္တိို႔ႏွင့္ တကြ ၿမိိန္ရွက္စြာ သုံးေဆာင္ရသည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ပိုးေလာက္တို႔ႏွင့္ အတိၿပီးေသာ အစာအာဟာရတစ္ခုခုကို ၿမိန္ရွက္စြာစားရသည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိကိုယ္၌ မစင္လိမ္းက်ံျခင္း ၊ မစင္တြင္းႀကီးထဲသို႔ က်ေရာက္ရျခင္း၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က မစင္မ်ားကို ထုတ္၍ ေပးသည္ဟု ျမင္မက္ရျခင္း ၊ ပိုးေလာက္တို႔သည္ မိမိကိုယ္၌ အထပ္ထပ္ ကပ္ေရာက္သည္ဟု ျမင္မက္ျခင္းတို႔သည္ ထီေပါက္တတ္ေသာ အိပ္မက္မ်ားဟု ဆိုလိုသည္။

(၃) ေန၊လ၊ ၾကယ္ တို႔ကို မိမိိကိုယ္တိုင္ ဆြတ္၍ လက္တြင္းသို႔ေရာက္သည္ဟုျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္စြာႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦးဦး ဆြတ္၍ေပးသည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေန၊ လ၊ ၾကယ္၊ နကၡတ္တို႔သည္ ေႂကြ၍ မိမိအိမ္သို႔ က်သည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ ထီေပါက္ႏိုင္ေသာ အိပ္မက္ဟုဆိုလိုသည္။

(၄) ေႁမြေပြး ၊ ေႁမြေဟာက္ စေသာ တိရတၦန္မ်ားသည္ တစ္ခုေသာ ေတာင္ပို႔တြင္ျဖစ္ေစ၊ ကုန္းျမင့္ေပၚတြင္ျဖစ္ေစ တည္ရွိေန၍ ၎ေႁမြမ်ားကို မိမိကို္ယ္တိုင္ ႏွိမ္နင္း၍ အတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ားကို သုံးေဆာင္ ခံစားရသည္ဟု ျမင္မက္ခဲ့ေသာ္ ထီေပါက္မည့္ အိပ္မက္ျဖစ္သည္။

(၅) အဘိုးအနဂၣထိုက္တန္လွေသာ ေ႐ႊၾကက္ဥကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စုံတစ္ခုေသာ ဝတၳဳတစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္စြာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္က လာေရာက္၍ ေပးသည္ဟု ျမင္မက္ျခင္းတို႔သည္ ထီေပါက္မည့္ အိပ္မက္ျဖစ္သည္။

(၆) ႏြားကိုစီး၍ ၿမိဳ႕႐ြာသို႔ လွည့္လည္ရသည္ဟုု ျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ လူစည္ကားေသာ အရပ္တြင္ မိမိက ႏြားကိုစီး၍ လူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ လွည့္လည္ရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏြားကိုစီး၍ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာသည္ ကို ျမင္မက္ခဲ့ေသာ္ ထီေပါက္တတ္ေသာ အိပ္မက္မ်ားျဖစ္သည္။

(၇) ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ႀကီးထံမွ လည္းေကာင္း၊ ရေသ့ရဟန္းမ်ားထံမွလည္းေကာင္း၊ မြန္ျမတ္ေသာ သစ္သီးတစ္ခုခုကို ရသည္ဟုျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ ၊ သစ္ပင္တစ္ပင္ေပၚမွ သစ္သီးအမ်ားရွိသည့္အနက္ ထိုသစ္သီးတို႔ကို ဆြတ္ယူႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းေသာ ကိစၥတစ္ခုခုကို မိမိကို္ယ္စြမ္းႏွင့္ ဆြတ္ယူ၍ စားရသည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ ၊ အျခားအကူအညီ တစ္ခုခုတို႔ေၾကာင့္ ဆြတ္ခူး၍ ရသည္ဟု ျမင္မက္ခဲ့ေသာ္ ထီေပါက္တတ္သည္။

(၈) လူေသေကာင္၏ အသားကိို စားရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ လူေသေကာင္၌ ပိုးေလာက္တို႔ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ ထိုအသားကို ၿမိန္ရွက္စြာ စားရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ လူ၏ အခ်င္း ၊ လူ၏ အူတို႔ကို စားရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္ ထီေပါက္မည့္ အိပ္မက္ျဖစ္သည္။

(၉) အဖိုးအနဂၣထိိုက္တန္လွစြာေသာ ပတၱျမားရတနာကို ျဖစ္ေစ၊ ပုလဲလုံးကိုျဖစ္ေစ၊ မြန္ျမတ္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္းတစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦးက ယူေဆာင္လာၿပီး ၎ပစၥည္းသည္ သင့္အဖို႔အက်ိဳးခံစားပါေလာ့ဟု ေျပာဆို၍ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ဟု ျမင္မက္ခဲ့ေသာ္ ထီေပါက္တတ္၏။

(၁၀)လူ၏ ရင္ကိုခြဲ၍ ေသြးကိုေသာက္ရျခင္း၊ ေသြးကို ေရခ်ိဳးရျခင္း၊ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စားသုံးရျခင္း ၊ ငါးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖမ္းရျခင္း စေသာ အိပ္မက္မ်ိဳးသည္လည္း ထီေပါက္ႏိုင္ေသာ နိမိတ္ျပအိပ္မက္ဟု ဆိုသည္။ က်က္သေရမဂၤလာရွိေသာ ေ႐ႊဥေဒါင္းငွက္သည္ အရပ္တစ္ခုမွ ပ်ံသန္း၍လာၿပီးလွ်င္ မိမိ၏ဦေးခါင္းေပၚသို႔ မစင္စြန႔္သည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္း။ တစ္ခုခုေသာ ငွက္သတၱဝါသည္ အစာကိုခ်ီ၍ ပ်ံသန္းလာရာ ထိုအစာကို မိမိလက္ဝယ္သို႔ရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုသို႔အိပ္မက္တို႔သည္ ထီေပါက္မည့္အိပ္မက္ျဖစ္သည္။

(ေနာက္ေန႔က်ရင္ ထီေပါက္အဓိိဌာန္နည္းနဲ႔ ထီတြက္နည္းအခ်ိဳ႕တင္ေပးပါ့မယ္)

ေကာင္းက်ိဳးလိိုရာျပည့္ၾကပါေစ။ ေနအ ၪၨရာ(သရေဒြး)

Unicode

ထီအိိပ်မက် ၁၀ ပါး။ ထီဆုကြီးပေါက်သူများ ကို လေ့လာခွင့် အင်တာဗျူးခွင့် ရခဲ့ဖူးသည်။ထီနှင့်ပတ်သက်၍ လူပညာရှိ ရဟန်းပညာရှိများနှင့် များစွာဆွေးနွေးဖူးသည်။

အနှစ်ချုပ်ကောက်ချက်ချလျှင် အတိတ်ကံနှင့် ပတ်သက်နေသော ဤ ထီသည် အများထင်သလိုရိုးရိုး ဒါနကုသိုလ်ကြောင့် (၃၀%)ဆိုတာထက် ပင့်သကူအလှူဒါန(၇၀%)ကြောင့်ဟု ယူဆလျှင် ပို မှန်ပေမည်။

အလှူအတန်းကုသိုလ် ဒါန အလှူတွင် ” ပံ့သကူအလှူ” နှင့်သာ ပိုမို သက်ဆိုင်ပါသည်။ ထီ နှင့် ဗေဒင် ဆက်စပ်မှုတွင် ထီမပေါ်သေးသော ကာလက ဗေဒင်ရှုထောင့် မည်သို့ရှိပေမည်နည်း ဟု မေးသော် အဖြေက ငွေအစုလိုက်အပြုံလိုက် ဝင်ကိန်းကို ပြဆိုခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး ယနေ့ခေတ်တွင် ထိုအဖြေအတွက် ထီ သည် အကျုံးဝင်မည်ပေါ့။

ပံ့သကူအလှူကား ရည်စူး ရည်ညွှန်းပုဂ္ဂိုလ်် မပါ။ ဘယ်သူ့အတွက် ဟူသော နာမည်တပ်ခြင်းမရှိ။ ထိိုက်သူရစေသော်ဝ် ဟု စိတ်သက်သက်ဖြင့် အများအလွယ်တကူမတွေ့ ခက်ခဲစွာလည်း ရှာရန်မလိုသော နေရာများတွင် ငွေကြေး ၊ပိုက်ဆံ၊ အဝတ်ထည်၊ သင်္ကန်းပရိက္ခရာ စသော မိမိတတ်နိုင်ရာတို့ကို ထိုက်သူရစေ ဟု ချထားခြင်း ဖြစ်ပေသည်။

ထီီသည် မမျှော်လင့်ပဲ ငွေအစုလိိုက်အပြုံလိုက်ဝင်ပေရာ ပံ့သကူအလှူနှင့် ဆက်စပ် နေပေသည်။ အတိတ်ဘဝက ပံ့သကူအလှူဖြစ်စေ၊ဒီဘဝပံံ့သကူအလှူဖြစ်စေ….အနည်းအများပေါ်မူတည်၍ ယနေ့အခါ ထီ ပေါက်ခြင်း ဖြစ်သည်များ၏။

ဤနေရာတွင်် ထီဆုကြီးပေါက်သူတို့မှာ မပေါက်ခင် အတိတ်နိိမိတ်များ ပြ တတ်ပါသည်။ သို့သော် အများစုကား သတိမထားမိ။ မမြင်တတ်ကြ။ သိသာထင်ရှားမှုကား အိိပ်မက်ထူး မက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အိိပ်မက်ကိုတော့ အများစုက သတိထားမိကြသည်။

ထီဆုကြီးမပေါက်ခင် မြင်မက်သော ထီအိိပ်မက်ကြီး ၁၀ ပါးကား

(၁) တကိုယ်လုံး မစင်တွေပေကျံခြင်း ( သို့မဟုတ််) မစင်တွင်းထဲ ပြုတ်ကျခြင်း။

(၂) ကျေးငှက်တိရစ္ဆာန်အားလုံး ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေခြင်း။ ထိိုအထဲမှ ငှက်ဖြူတစ်ကောင်သည် မိမိ၏ ခေါင်း၊ ခြေ ၊လက်၊ ပခုံးစသည်တစ်ခုခုတွင် လာနားခြင်း။

(၃) မိမိခန္ဓာကိုယ်မှ လောက်ကောင်များထွက်လာခြင်း၊ ထိိုလောက်ကောင် များကို စားနေမိခြင်း။

(၄) သေပြီးသူတို့ ရှင်သန်ထလာခြင်း၊မိမိအား စားဖွယ်တစ်ခုခုု လာပေးခြင်း။

(၅) ကောင်းကင်က နတ်သားတို့က စည် ၊ဗုံ စသည့်တူရိယာတို့တီးခတ်် သည်ကို မြင်ခြင်း ကြားခြင်း။

(၆) ကောင်းကင်ပျံစျာန်ရ ရဟန်းကိုဖူးတွေ့ရခြင်း ၊ ထိိုရဟန်းမှ မိမိအား ဗျာဒိတ်စကား မြွက်ကြားခြင်း။

(၇) မိမိရောက်ရာအရပ်မှ ပန်း သစ်သီး အပွင့် စသည်တို့မှာမိမိိမျက်စိရှေ့ တွင်ပင် ဖူးပွင့်လာခြင်း။

(၈) ရတနာဆင်ဖြူတော်ကို မြင်မက်ခြင်း ( သို့မဟုတ်) စီးခွင့်ရခြင်း။

(၉) အလွန်ထိန်လင်းသော ရတနာ (သို့မဟုတ်) ပြဒါးရှင်လုံးကဲ့သို့သိိဒ္ဓိရှိ ပစ္စည်းတစ်ခုခု လက်ထဲရောက်လာခြင်း။

(၁၀) ကြီးမားသောနဂါး ပါးစပ်ထဲ ဝင်သွားရသည်ဟုု မက်ခြင်း။

ဤသည်တို့မှာ သူဌေးလောင်းတို့ ကြိုတင်မက်လေ့ရှိသော ထီီအိပ်မက် (၁၀) ပါးပင် ဖြစ်ပေသည်။(၁၀) ချက်စလုံး အိပ်မက် မက်ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။

အဘဆရာကြီးမင်းသိင်္ခပြောပြတဲ့ပထမကျော်ဆရာကြီးဦးစိန်ခန့်ရဲ့ ထီအိပ်မက်(၁၀)ပါး

(၁) အိပ်မက်မြင်မက်ရာတွင် ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်စေ၊ လူသူတော်ကြီးဖြစ်စေ၊ ရသေ့ရဟန်း တစ်ဦးဦးဖြစ်စေ ကြွရောက်ပြီးလျှင် တရားကိုသာ အားထုတ်ပါဟု မိန့်ဆိုခဲ့သည် ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် မည်သည့်ကိစ္စကို ဆောင်ရွက်၍ မည်သို့ပြုလုပ်ပါဟု မှာကြားခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ အိပ်မက်တွင် မြင်မက်ရပါက နတ်ကြီးဝိဇ္ဇာကြီးများနှှင့်တွေ့ရသော အိပ်မက်ဖြစ်သည်။ ထီပေါက်မည့် အိပ်မက်ဖြစ်သည်။

(၂) ရွံဖွယ်အတိဖြစ်သော မစင်များကို ပိုးလောက်တိို့နှင့် တကွ မြိိန်ရှက်စွာ သုံးဆောင်ရသည်ဟု မြင်မက်သည်ဖြစ်စေ၊ ပိုးလောက်တို့နှင့် အတိပြီးသော အစာအာဟာရတစ်ခုခုကို မြိန်ရှက်စွာစားရသည်ဟု မြင်မက်သည်ဖြစ်စေ၊ မိမိကိုယ်၌ မစင်လိမ်းကျံခြင်း ၊ မစင်တွင်းကြီးထဲသို့ ကျရောက်ရခြင်း၊ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်က မစင်များကို ထုတ်၍ ပေးသည်ဟု မြင်မက်ရခြင်း ၊ ပိုးလောက်တို့သည် မိမိကိုယ်၌ အထပ်ထပ် ကပ်ရောက်သည်ဟု မြင်မက်ခြင်းတို့သည် ထီပေါက်တတ်သော အိပ်မက်များဟု ဆိုလိုသည်။

(၃) နေ၊လ၊ ကြယ် တို့ကို မိမိိကိုယ်တိုင် ဆွတ်၍ လက်တွင်းသို့ရောက်သည်ဟုမြင်မက်သည်ဖြစ်စေ၊ ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်စွာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ဦးဦး ဆွတ်၍ပေးသည်ဟု မြင်မက်သည်ဖြစ်စေ၊ နေ၊ လ၊ ကြယ်၊ နက္ခတ်တို့သည် ကြွေ၍ မိမိအိမ်သို့ ကျသည်ဟု မြင်မက်သည်ဖြစ်စေ ထီပေါက်နိုင်သော အိပ်မက်ဟုဆိုလိုသည်။

(၄) မြွေပွေး ၊ မြွေဟောက် စသော တိရတ္ဆန်များသည် တစ်ခုသော တောင်ပို့တွင်ဖြစ်စေ၊ ကုန်းမြင့်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ တည်ရှိနေ၍ ၎င်းမြွေများကို မိမိကို်ယ်တိုင် နှိမ်နင်း၍ အတွင်းရှိ ပစ္စည်းများကို သုံးဆောင် ခံစားရသည်ဟု မြင်မက်ခဲ့သော် ထီပေါက်မည့် အိပ်မက်ဖြစ်သည်။

(၅) အဘိုးအနဂ္ဃထိုက်တန်လှသော ရွှေကြက်ဥကိုဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတစ်ခုသော ဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်စွာရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်က လာရောက်၍ ပေးသည်ဟု မြင်မက်ခြင်းတို့သည် ထီပေါက်မည့် အိပ်မက်ဖြစ်သည်။

(၆) နွားကိုစီး၍ မြို့ရွာသို့ လှည့်လည်ရသည်ဟုု မြင်မက်သော်လည်းကောင်း ၊ လူစည်ကားသော အရပ်တွင် မိမိက နွားကိုစီး၍ လူအပေါင်းတို့နှင့် လှည့်လည်ရသည်ဟု မြင်မက်သော်လည်းကောင်း၊ နွားကိုစီး၍ ထင်ရှားကျော်စောသည် ကို မြင်မက်ခဲ့သော် ထီပေါက်တတ်သော အိပ်မက်များဖြစ်သည်။

(၇) ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးထံမှ လည်းကောင်း၊ ရသေ့ရဟန်းများထံမှလည်းကောင်း၊ မွန်မြတ်သော သစ်သီးတစ်ခုခုကို ရသည်ဟုမြင်မက်သည်ဖြစ်စေ ၊ သစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်မှ သစ်သီးအများရှိသည့်အနက် ထိုသစ်သီးတို့ကို ဆွတ်ယူနိုင်ရန် ခဲယဉ်းသော ကိစ္စတစ်ခုခုကို မိမိကို်ယ်စွမ်းနှင့် ဆွတ်ယူ၍ စားရသည်ဟု မြင်မက်သည်ဖြစ်စေ ၊ အခြားအကူအညီ တစ်ခုခုတို့ကြောင့် ဆွတ်ခူး၍ ရသည်ဟု မြင်မက်ခဲ့သော် ထီပေါက်တတ်သည်။

(၈) လူသေကောင်၏ အသားကိို စားရသည်ဟု မြင်မက်သော်လည်းကောင်း ၊ လူသေကောင်၌ ပိုးလောက်တို့ဖြင့် ပြည့်နှက်လျက် ထိုအသားကို မြိန်ရှက်စွာ စားရသည်ဟု မြင်မက်သော်လည်းကောင်း ၊ လူ၏ အချင်း ၊ လူ၏ အူတို့ကို စားရသည်ဟု မြင်မက်သော် ထီပေါက်မည့် အိပ်မက်ဖြစ်သည်။

(၉) အဖိုးအနဂ္ဃထိိုက်တန်လှစွာသော ပတ္တမြားရတနာကို ဖြစ်စေ၊ ပုလဲလုံးကိုဖြစ်စေ၊ မွန်မြတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ဦးက ယူဆောင်လာပြီး ၎င်းပစ္စည်းသည် သင့်အဖို့အကျိုးခံစားပါလော့ဟု ပြောဆို၍ ပျောက်ကွယ်သွားသည်ဟု မြင်မက်ခဲ့သော် ထီပေါက်တတ်၏။

(၁၀)လူ၏ ရင်ကိုခွဲ၍ သွေးကိုသောက်ရခြင်း၊ သွေးကို ရေချိုးရခြင်း၊ ဥအမျိုးမျိုးကို စားသုံးရခြင်း ၊ ငါးအမျိုးမျိုးကို ဖမ်းရခြင်း စသော အိပ်မက်မျိုးသည်လည်း ထီပေါက်နိုင်သော နိမိတ်ပြအိပ်မက်ဟု ဆိုသည်။ ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိသော ရွှေဥဒေါင်းငှက်သည် အရပ်တစ်ခုမှ ပျံသန်း၍လာပြီးလျှင် မိမိ၏ဦေးခါင်းပေါ်သို့ မစင်စွန့်သည်ဟု မြင်မက်သော်လည်းကောင်း။ တစ်ခုခုသော ငှက်သတ္တဝါသည် အစာကိုချီ၍ ပျံသန်းလာရာ ထိုအစာကို မိမိလက်ဝယ်သို့ရသည်ဟု မြင်မက်သော်လည်းကောင်း ထိုသို့အိပ်မက်တို့သည် ထီပေါက်မည့်အိပ်မက်ဖြစ်သည်။

(နောက်နေ့ကျရင် ထီပေါက်အဓိိဌာန်နည်းနဲ့ ထီတွက်နည်းအချို့တင်ပေးပါ့မယ်)

ကောင်းကျိုးလိိုရာပြည့်ကြပါစေ။ နေအ ဉ္ဇရာ(သရဒွေး)