Lifestyle

အသက္ ၁၀၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ အေမအိုႀကီး ဒုကၡေရာက္ေနလို႔ ကူညီေပးၾကပါ ကိုယ္မတတ္ႏိုင္ရင္ေတာင္ တတ္ႏိုင္တဲ့ သူေတြသိေအာင္ရွယ္ေပးပါ

အသက္ ၁၀၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ အေမအိုႀကီး ဒုကၡေရာက္ေနလို႔

ကူညီေပးၾကပါ။

ကိုယ္မတတ္ႏိုင္ရင္ေတာင္ တတ္ႏိုင္တဲ့သူေတြသိေအာင္ရွယ္ေပးပါ

အသက္ ၁၀၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ အေမအိုႀကီး

ဒုကၡေရာက္ေနလို႔ ကူညီေပးၾကပါကိုယ္မတတ္ႏိုင္ရင္ေတာင္ တတ္ႏိုင္တဲ့သူေတြသိေအာင္ရွယ္ေပးပါအံုး