ျပည္တြင္းသတင္း

ခ်ီးက်ဴးထိုက္သူကို_ခ်ီးက်ဴးရမွာပဲ

#ခ်ီးက်ဴးထိုက္သူကို_ခ်ီးက်ဴးရမွာပဲ
.
သမိုင္းအစဥ္မွာ ပံုခ်ိတ္ျပသရမယ့္ျမင္ကြင္းပါ။ လုပ္ၾကံတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဇာတ္ကြက္ခင္းတာလည္းမဟုတ္ဘူး

ဇာတ္လမ္းတေလ်ွာက္ ခလုတ္စူးေညာင့္ၾကားက အလုပ္သမားေတြကို ရင္ထဲကမိသားစုပမာ အားတက္မွန္တက္

ေဆာင္ရြက္ ေနရတာျမင္ မိေတာ့ ျပဳိင္တူတြန္းလ်ွင္ ေရြ႔ႏိုင္ပါတယ္ဆိုတဲ့ စာသားအတိုင္း

အားလံုးျမင္ၾကတဲ့အတိုင္းပါပဲ ထိုင္း႐ွိျမန္မာလုပ္သားမ်ားကို သံအရာ႐ွိႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး အလုပ္သမားတက္ႂကြ

လႈပ္႐ွားသူေတြ ပူးတြဲလုပ္ေတာ့ အခက္အခဲၾကားက ထညက္ခဲဝါးလိုက္ရသလိုပါပဲ အား႐ွိလွပါဘိ။
.
သံရံုးအစီစဥ္ျဖင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္ျမန္မာလုပ္သားေတြကို အဖက္ဖက္မွ ဝန္းရံပို႔ေဆာင္ေပးေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ပံုပါအတိုင္း သံအရာ႐ွိ ဦးေဝ ကေတာ့ လမ္းမေလ်ွာက္ႏိုင္တဲ့ ထိုင္းျပန္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ကိုဗစ္-၁၉ မမူ

ကိုဗစ္-၂၀ လည္းဂ႐ုမျပဳအားေတာ့ပဲ လူကိုင္ေပြ႔ခ်ီ မိမိကားနဲ႔ တဖက္ကမ္းအထိတင္ၿပီး

ကူညီေနတာကုိ ျမင္မိၿပီး၊ သမိုင္းအစဥ္မွာ ဒီတစ္ႀကိမ္ ကေတာ့ လုပ္သားမ်ားအတြက္

ေရႊမိုးတကယ္ရြာခ်ၿပီးလားအံအား မိစရာျဖစ္ေလာက္ေပတယ္။
.
စာသား #Migrant_reporter