အထွေထွေဗဟုသုတ

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး၏ အလွဴပံုရိပ္မ်ား

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး၏ ျမန္မာက်ပ္ သိန္း ၃၀၀၀ ခန႔္ ( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သိန္းေက်ာ္) တန္ဖိုးရွိ

အထည္ေပါင္း ၄၀၀၀၀ ေလးေသာင္းေက်ာ္အား ေတာင္တန္းေဒသ အတြက္ လွူရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ပုံရိပ္မ်ား

Credit – myanmar new network