ဆယ္လီသတင္း

အြန္လိုင္းမွာ နာမည္ၾကီးတဲ႔ ဆယ္လီမမ ေဒးဗစ္လားကို ပြဲၾကမ္းတဲ႔ ရုပ္/သံ

ေဒဗစ္လားလို႔ဆိုလိုက္တာနဲ႔ အားလံုးသိပီးသားျဖစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေမြး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာႀကီး ျမန္မာ့ဆန္ကိုစား ျမန္မာ့ေရကိုေသာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက

ပညာသင္ၾကားပီးမွ ကေနဒါႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူ။ ဓမၼဆရာအျဖစ္နဲ႔ ျမန္မာျပည္ျပန္လာ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစု

ကိုးကြယ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ အျခားဘာသာမ်ားကိုပါ ေစာ္ကားခ်နင္းပီး သူ႔ဘာသာ သူ႔နာမည္ႀကီးေအာင္

လုပ္ခဲ့တဲ့ ယုတ္မာပက္စက္လြန္းသူတစ္ေယာက္ဆိုလွ်င္ လြန္မည္မထင္ပါ။

ေနာက္ဆံုး ခရစ္ယာန္ ဓမၼဆရာအခ်င္းခ်င္းနဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားကပါ ေအာ့ႏွလံုးနာရတဲ့လူ။

သူ႔ေၾကာင့္ပင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ မ်က္ႏွာငယ္ခဲ့ရသည္။ ျမန္ႏိုင္ငံလာပီး ျမန္မာ့ဥပေဒကို

ေစာက္ဂရုမစိုက္တဲ့အခ်ိဳးခ်ိဳးခဲ့ျပန္တယ္။ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ လူစုလူေ၀းမလုပ္ရတာျမစ္ခ်က္ကိုေဖာက္ဖ်က္ပီး

တရားပြဲလုပ္ခဲ့လို႔ လူေပါင္း 150ေက်ာ္ေလာက္ သူ႔ေၾကာင့္ သူအပါအ၀င္ ေရာဂါကူးစက္ခဲ့။

ျမန္မာျပည္သူတို႔ ေခၽြးနည္းစာအခြန္အခေတြနဲ႔ ေဆးကုေပးခဲ့ရျပန္တယ္။

ဒါေတာင္ တစ္လံုးတစ္ဗာရ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ရေကာင္းမွန္းမသိဘဲ

ဖုရားသခင္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ဆိုပီး လူရြံေအာင္လုပ္လိုက္ပါေသးတယ္။ ဒါကိုပင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက

နာမည္ေက်ာ္အဆိုေတာ္ နဲ႔ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အသားထဲကေလာက္ထြက္သူေတြက ေယရႈ႕ခရစ္ေတာ္အတိုင္းပါဆိုပီး

ဖင္နာျပတဲ့သူေတြက ရိွေသးတယ္ဗ်ာ။ အမွန္က အဲလူေတြပါ ကိုဗစ္နဲ႔အတူလြင့္ပါးေပ်ာက္ကြယ္သြားသင့္တာပါ။

အခုေတာ့ ဆယ္လီမမ အသကုန္ေပါက္ကြဲပီး ေဒးဗစ္လားကိုေလွာ္လိုက္တာ ရစရာမရိွ။

ကဲ ေျပာေနၾကာတယ္ဗ်ာ ၾကည့္လိုက္စမ္းပါ အဲဒီဗြီယိုကို #သာဂိ

Unicode