ဆယ္လီသတင္း

ဟာသလူရြင္ေတာ္ကိုေတာ့အားကူညီေပးၾကပါအံုး

အႏုပညာေမာင္ႏွမမ်ားသိေစရန္ ဟာသလူရြင္ေတာ္ကိုေတာပ္အားအိပ္ေနစဥ္

မယားျဖစ္သူမဝင္းေအးသည္ေရေႏြးပူျဖင့္ေလာင္းခ်ရာ ၁၀ရက္ေက်ာ္သြား၍ေဆး႐ုံမတင္ပါသျဖင့္

သိရွိေသာအႏုပညာညီကိုေမာင္ႏွမမ်ား 25.5.2020monday 9.00 ေညာင္ေလးပင္

ျပည့္သူေဆး႐ုံးသို့တင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေငြေၾကးမ်ားအခက္ခဲရွိပါသျဖင့္အႏုပညာညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ား

တက္နိုင္သေလာက္ကူညီေပးပါရန္ေတာင္ဆိုအပ္ပါသည္။