ဆယ္လီသတင္း

အကလဲေကာင္း လက္သံလဲေျပာင္တဲ့ ဇာတ္မင္းသားစြမ္းဇာနည္

ဇာတ္မင္းသားစြမ္းဇာနည္သူ႔ခ်စ္သူ ခ်စ္ဆူးငယ္ ဇာတ္သဘင္ေခါင္းေဆာင္မင္းသမီးေလး

ႏွင္းဝတ္ရည္ေအာင္အား အေၾကာင္းမရွိအေၾကာင္းရွာ ပါးေတြနားေတြ႐ိုက္တာ

နားတစ္ဖက္မွအသံသိပ္မၾကားရေတာ့ဘူးလို ့သိရပါတယ္။

ခုပုံေတြက ေလးရက္ေျမာက္ေနမွ႐ိုက္ထားတဲ့ပုံစျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း႐ိုက္ထားတဲ့ဖုန္းကို

စြမ္းဇာနည္မွ သိမ္းယူထားေၾကာင္းသိရပါတယ္။

[Unicode]