အထွေထွေဗဟုသုတ

(ရန္သူမရွိ ျဖဴစင္သည့္ ေမတၱာ )

( ရန္သူမရွိ ျဖဴစင္သည့္ ေမတၱာ )

* ေမတၱာဆိုတာ ” အေဝရ ” ရန္သူမရွိဘူးတဲ့။

* ဒီေနရာမွာ ကိုယ္က~~~

ေမတၱာပို့ေပမဲ့ ရန္လုပ္ခ်င္တဲ့သူ

မရွိဘူးလားလို့ ေမးစရာရွိတယ္။

* ျမတ္စြာဘုရားဟာ ေမတၱာရွင္ပဲ။

* ဒါေပမဲ့ ေဒဝဒတ္က

ရန္လုပ္တာမ်ိဳးေတြ ရွိတာေပါ့။

” ေဝရ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ~~~

ပုဂၢလေဝရနဲ႔ အကုသလေဝရဆိုၿပီး

ရန္ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။

* ပုဂၢလေဝရဆိုတာ ~~~

ပုဂၢိဳလ္ရန္သူ ၊ အကုသေလဝရဆိုတာ

ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာျဖစ္တဲ့ အကုသိုလ္ရန္သူ။

* ဒီေနရာမွာ အဓိကအားျဖင့္

ေဒါသဆိုတဲ့ အကုသိုလ္ေဘးရန္

မရွိတာကိုေျပာတာ။

?ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး?

? ေမတၱာႏွလုံး အစဥ္သုံး တရားေတာ္မွ?

?ဓမ္မဒါန…
ေဝမၽွေမတၱာျဖင့္…ထပ္ဆင့္မၽွေဝကုသိုလ္ျပဳနိုင္ပါသည္။
သူရိယစႏၵာ…✍