ျပည္တြင္းသတင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အစားထိုး သၾကၤန္ပြဲေတာ္ က်င္းပရန္ စီစဥ္

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အစားထိုး သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို ဇူလိုင္ (၄)ရက္၌ စတင္က်င္းပရန္ လ်ာထား
—————————————
ထိုင္းႏိုင္ငံက COVID 19 ေၾကာင့္ ဧၿပီလက မက်င္းပခဲ့ရသည့္ သၾကၤန္ကာလကို မိုးရာသီျဖစ္သည့္ ဇူလိုင္လတြင္

အစားထိုးျပန္လည္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး လူစုလူေဝးမျဖစ္ေစရန္ တင္းၾကပ္စြာ စီမံေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမ်ားႀကီးေတာ့ သတိထားစဥ္းစားဖို႔လိုတယ္”ဟု ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး Ittipol Khunpluem က ေျပာသည္။

သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို အစားထိုးက်င္းပရန္ လ်ာထားသည့္အစီအစဥ္အရ ဇူလိုင္လ (၄)ရက္ေန႔မွ (၆)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ကာ

သၾကၤန္ႏွင့္တြဲသည့္ အစားထိုးပိတ္ရက္အျဖစ္ ဇူလိုင္ (၇)ရက္ေန႔မွ (၉)ရက္အထိ ေပးရန္စီစဥ္ထားရာ စုစုေပါင္း ပိတ္ရက္ (၆)ရက္

ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ လ်ာထားအစီအစဥ္ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၅)ရက္ေန႔ အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Tachileik News Agency
Source: Khaosod