ျပည္တြင္းသတင္း

ဦးရဲမင္းဦးကို ရန္ကုန္တိုင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ အတည္ျပဳခန႔္အပ္

ေနျပည္ေတာ္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမင္းဦးကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္

ဒီကေန႔ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးမွာ အတည္ျပဳခန႔္အပ္လိုက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ကန႔္ကြက္သူမရွိတဲ့အတြက္ ဦးရဲမင္းဦးဟာ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ေပး ခန႔္အပ္ခံခဲ့ရတာပါ။

ရန္ကုန္တိုင္း စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလအတြင္းမွာ ကင္ဆာေရာဂါနဲ႔ကြယ္လြန္ခဲ့တဲ့အတြက္

သူ႔ေနရာမွာ အစားထိုးဖို႔ ဦးရဲမင္းဦးကို ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးမွာ

အဆိုျပဳခဲ့တာပါ။

ဦးရဲမင္းဦးဟာ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ဘဏ္ဥကၠ႒တာဝန္ကို ၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီမွာ စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး

ေကာ္မတီဒုဥကၠ႒နဲ႔ ဒုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ တာဝန္ကို ၂၀၁၉ ဇြန္လမွာ စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူပါ။

ဦးရဲမင္းဦးဟာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ဗဟိုစီးပြားေရးေကာ္မတီနဲ႔ ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီတို႔မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းကို ကြၽမ္းက်င္သူျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးနဲ႔ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ က႑ေတြကို ေလ့လာသုံးသပ္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

Tags:ရန္ကုန္တိုင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္အတည္ျပဳခန႔္အပ္ ဦးရဲမင္းဦး