ျပည္တြင္းသတင္း

ျမန္မာျပည္ၾကီးရဲ့ သမိုင္းပညာရွင္ ၾကယ္တစ္ပြင္႔ ေၾကြလြင္႔

သမိုင္းပညာရွင္ ၾကယ္တစ္ပြင္႔ ေၾကြလြင္႔
…………………………………………………

သမိုင္းသုေတသန အလုံးစုံ ျမန္မာျပည္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ –

ဟန္လင္း၊ သေရေခတၱရာ ေဒသမ်ားစြာ ေဖာ္ထုတ္သူ ။ နာမည္ေက်ာ္ သမိုင္းဆိုင္ရာ

စာအုပ္မ်ားျဖစ္သည့္ – ဝိုးတဝါး သမိုင္းပုံရိပ္မ်ား /သမိုင္းရနံ႔ ပ်ံ႕ပ်ံ႕သင္းသင္း / ကုန္းေဘာင္ရာဇဝင္ထဲ

မွ ရုပ္ပုံလႊာမ်ား – ေရးသားခဲ႔သူ။ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလႏွင္႔ ေရွးက သမိုင္းပညာရွင္ေပါင္း မ်ား

စြာတို႔မွ ဂုဏ္ယူေလးစားဖြယ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသူ – ဦး စိန္ေမာင္ဦး (ေရွးေဟာင္း သုေတသန

ညႊန္မွဴး – ျငိမ္း) အသက္ 88 – ႏွစ္ သမိုင္းပညာရွင္သည္ … 3.6.2020 ၌ ကြယ္လြန္သြားပါသျဖင္႔

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွ အထူးဝမ္းနည္း ႏွေျမာတသ ပါေၾကာင္း။

#James(ေရွးေဟာင္းေမာ္ကြန္း မွတ္တမ္းအဖြဲ႔)