တရားႏွင့္ဂါထာေတာ္

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး တည္ေထာင္ဖန္ဆင္း၍ ပူေဇာ္အပ္ေသာ မဟာဘဒၵမုနိ ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၲနႏၵမာလာဘိဝံသ

တည္ေထာင္ဖန္ဆင္း၍ ပူေဇာ္အပ္ေသာ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ မတၱရာ စဥ့္ကူး ၿမိဳ႕နယ္ ၊ယကၠန္းစင္ေတာင္ေဒသ

မဟာဘဒၵမုနိ ေစတီေတာ္ျမတ္အား

အမ်ားသူငွာ ဖူးေျမာ္ကုသိုလ္ယူႏိုင္ရန္ ကူးယူတင္ျပေပးလိုက္ရပါသည္။

Photo … Crd