ျပည္တြင္းသတင္း

(၅) ဘာသာ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ သန္းထိုက္ ရဲ့ သမီး ျမတ္ဆုဟန်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ မွာ ျမန္မာစာ၊ သခၤ်ာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒ ဂုဏ္ထူး (၅) ဘာသာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့

သမီး ျဖစ္သူ မျမတ္ဆုဟန္ အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းသာေနတဲ့ ဇာတ္ပို့ သ႐ုပ္ေဆာင္ သန္းထိုက္ တို့ မိသားစု ရဲ့ ပုံရိပ္ေတြပါ။

unicode

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ မွာ ျမန္မာစာ၊ သခၤ်ာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒ ဂုဏ္ထူး (၅) ဘာသာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့

သမီး ျဖစ္သူ မျမတ္ဆုဟန္ အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းသာေနတဲ့ ဇာတ္ပို့ သ႐ုပ္ေဆာင္ သန္းထိုက္ တို့ မိသားစု ရဲ့ ပုံရိပ္ေတြပါ။

credit;